Папки

815010 Фризьор

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 815010 "Фризьор" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 815 "Фризьорски и козметични услуги" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
03.01.2011 20

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook