Папки

814010 Помощник-възпитател

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 814010 "Помощник- възпитател" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 814 "Услуги за дома" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
03.01.2011 36

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook