Папки

812040 Аниматор в туризма

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 812040 „Аниматор в туризма" от област на образование „Услуги за личността" и професионално направление 812 „Пътувания, туризъм и свободно време" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
03.01.2011 15

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook