Папки

812020 Планински водач

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 812020 "Планински водач" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 812 "Пътувания, туризъм и свободно време" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
03.01.2011 7

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook