Папки

811070 Готвач

С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 811070 "Готвач" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 811 "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
03.01.2011 25

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook