Папки

811060 Ресторантьор

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 811060 "Ресторантьор" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 811 "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
03.01.2011 16

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook