Папки

762010 Посредник на трудовата борса

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 762010 „Посредник на трудовата борса" от област на образование „Социални услуги" и професионално направление 762 „Социална работа и консултиране" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
03.01.2011 6

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook