Папки

623020 Техник-механизатор

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 623020 „Техник-механизатор" от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство" и професионално направление „Горско стопанство" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
03.01.2011 2

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook