Папки

582060 Пътен строител

С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 582060 "Пътен строител" от област на образование "Архитектура и строителство" и професионално направление 582 "Строителство и геодезия" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
03.01.2011 7

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook