Папки

581010 Геодезист

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 581010 „Геодезист" от област на образование „Архитектура и строителство" и професионално направление 581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
03.01.2011 5

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook