Папки

543100 Организатор в дървообработването и производството на мебели

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 543100 „Организатор в дървообработването и производството на мебели" от област на образование „Производство и преработка" и професионално направление „Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
03.01.2011 4

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook