Папки

543020 Оператор в дървообработването

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 543020 „Оператор в дървообработването" от област на образование „Производство и преработка" и професионално направление „Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
30.12.2010 5

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook