Папки

542140 Плетач

С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 542140 "Плетач" от област на образование "Производство и преработка" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
30.12.2010 1

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook