Папки

542070 Оператор в производство на обувни и кожено-галантерийни изделия

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 542070 "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 542 "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
30.12.2010 2

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook