Папки

542010 Десенатор на текстил

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 542010 "Десенатор на текстил" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 542 " Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
30.12.2010 8

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook