Папки

525140 Корабостроителен техник

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 525140 „Корабостроителен техник" от област на образование „Техника" и професионално направление 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
28.12.2010 1

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook