Папки

525050 Техник по подемно-транспортна техника

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 525050 „Техник по подемно-транспортна техника" от област на образование „Техника" и професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
28.12.2010 3

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook