Папки

525020 Монтьор на транспортна техника

С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 525020 "Монтьор на транспортна техника" от област на образование "Техника" и професионално направление 525 "Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Дата Изтегляния  
28.12.2010 18

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook