Папки

524070 Работник в стъкларското производство

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 524070 „Работник в стъкларското производство" от област на образование „Техника" и професионално направление 524 „Химични продукти и технологии" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
28.12.2010  

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook