Папки

524020 Биотехнолог

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 524020 "Биотехнолог" от област на образование "Техника" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл.6, ал.1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
28.12.2010 9

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook