Папки

523090 Програмист

С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 523090 "Програмист" от област на образование "Техника" и професионално направление 523 "Електроника и автоматизация" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
28.12.2010 15

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook