Папки

523040 Монтьор на електронна техника

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 523040 "Монтьор на електронна техника" от област на образование "Техника" и професионално направление 523 "Електроника и автоматизация" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
27.12.2010 6

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook