Папки

521100 Стругар

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 521100 „Стругар" от област на образование „Техника" и професионално направление 521 „Машиностроене, металообработване и металургия" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
27.12.2010 10

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook