Папки

521030 Машинен оператор

С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 521030 "Машинен оператор" от област на образование "Техника" и професионално направление 521 "Металообработване и машиностроене" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
17.12.2010 5

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook