Папки

521010 Машинен техник

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 521010 "Машинен техник" от област на образование "Техника" и професионално направление 521 "Металообработване и машиностроене" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
17.12.2010 25

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook