Папки

482010 Икономист-информатик

С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 482010 "Икономист- информатик" от област на образование "Информатика" и професионално направление 482 "Използване на компютри" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
17.12.2010 42

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook