Папки

345100 Оператор на компютър

С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 345100 "Оператор на компютър" от област на образование "Стопанско управление и администрация" и професионално направление 345 "Стопанско управление и администрация" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
17.12.2010 16

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook