Папки

345050 Сътрудник в малък и среден бизнес

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 345050 "Сътрудник в малък и среден бизнес" от област на образование "Стопанско управление и администрация" и професионално направление 345 "Стопанско управление и администрация" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
17.12.2010 17

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook