Папки

345040 Сътрудник в бизнес-услуги

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 345040 "Сътрудник в бизнес услуги" от област на образование "Стопанско управление и администрация" и професионално направление 345 "Стопанско управление и администрация" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
17.12.2010 22

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook