Папки

344010 Счетоводител

С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 344010 "Счетоводител" от област на образование "Стопанско управление и администрация" и професионално направление 344 "Счетоводство и данъци" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
17.12.2010 21

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook