Папки

341010 Икономист-издател

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 341010 "Икономист-издател" от област на образование "Стопанско управление и администрация" и професионално направление 341 "Продажби на едро и дребно" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
17.12.2010 4

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook