Папки

214010 Дизайнер-изпълнител

С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 214010 "Дизайнер" от област на образование "Изкуства" и професионално направление 214 "Дизайн" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
17.12.2010 12

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook