Папки

213030 Полиграфист

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 213030 „Полиграфист" от област на образование „Изкуства" и професионално направление 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
17.12.2010 8

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook