Папки

211010 Художник-изпълнител

С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 211010 "Художник" от област на образование "Изкуства" и професионално направление 211 "Изобразителни изкуства" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
17.12.2010 11

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook