Папки

РАМКОВА ПРОГРАМА Б за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация

Тази Рамкова програма е разработена на основание разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение. Целта на рамковата програма Б е да регламентира условията и реда за придобиване на втора степен на професионална квалификация. В програмата е разписано нейното предназначение, изискванията към кандидатите за обучение, организацията на учебния процес и др.

Дата Изтегляния  
16.12.2010 18

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook