Папки

Държавен план-прием за учебната 2010/2011 година за държавните профилирани гимназии и за профилираните паралелки в държавните средни общообразователни училища и гимназии

Държавният план-прием за учебната 2010/2011 година за държавните профилирани гимназии и за профилираните паралелки в държавните средни общообразователни училища и гимназии е утвърден със Заповед № РД 09-362/30.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката

Дата Изтегляния  
11.12.2010 33

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook