Папки

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

С тази наредба се определят условията и редът за приемане на ученици в държавни и в общински училища във: 1. VIII клас - в профилирани гимназии, в профилирани паралелки за обучение с интензивно изучаване на чужд език в средни общообразователни училища, в професионални гимназии и паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища и в профилирани гимназии; 2. IХ клас - в профилирани гимназии, в профилирани паралелки в средни общообразователни училища, в гимназии, в професионални гимназии, в професионални училища, в непрофилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища, в профилирани гимназии и в гимназии; 3. VII или VIII клас за придобиване на професионална квалификация и основно образование - в професионални училища и в паралелки за професионално обучение в основни, прогимназиални и средни общообразователни училища. Също така се определят и условията и редът за приемане на лица със средно образование в държавни и общински професионални колежи и в професионални гимназии.

Дата Изтегляния  
10.12.2010 30

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook