Папки

НАРЕДБА № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка

С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище. Определя се учебното съдържание на предучилищната подготовка, което включва постижимите знания, умения и отношения, които са резултат от обучението и възпитанието на децата в предучилищна възраст (от 3 до 7 години) по образователни направления и са в съответствие с културно-образователните области, заложени в Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

Дата Изтегляния  
17.11.2010 129

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook