Папки

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета

Националният план е документ, който отразява държавната политика по отношение на децата със специални образователни потребности и очертава пътя на промяната в областта на образованието им с оглед интегрирането им в системата на народната просвета. В него са формулирани ценности, принципи и цели, мерки и отговорности за тяхното осъществяване, сроковете и необходимите ресурси за постигането им.

Дата Изтегляния  
19.10.2010 91

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook