Папки

ПРОГРАМА на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2010 година

Програмата запознава с мерките, заложени в наредбата за закрила на децата с изявени дарби, както и с техния обхват. Разписани са редица дейности, групирани в зависимост от министерството, отговорно за тяхното изпълнение.

Дата Изтегляния  
19.10.2010 52

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook