Папки

НАРЕДБА № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

С тази наредба се определя държавното образователно изискване за обучението на децата и учениците със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. Деца и ученици със специални образователни потребности са децата и учениците със: 1. различни видове увреждания-сензорни, физически, умствени (умствена изостаналост), множество увреждания; 2. езиково-говорни нарушения; 3. обучителни трудности.

Дата Изтегляния  
27.09.2010 99

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook