Папки

НАРЕДБА № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

С тази наредба се определят условията и редът за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.

Дата Изтегляния  
24.09.2010 16

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook