Папки

НАРЕДБА за държавното образователно изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена

Наредбата се прилага за държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена в системата на народната просвета. Държавното образователно изискване определя дейността по разработване и прилагане на стандарти за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена.

Дата Изтегляния  
24.09.2010 56

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook