Папки

НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета

С държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета се определят: 1. предназначението, съдържанието, воденето и съхраняването на всеки документ; 2. условията и редът за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация; 3. условията и редът за създаване, утвърждаване, актуализиране и издаване на документи.

Дата Изтегляния  
12.09.2010 144

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook