Папки

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на домовете за деца

С този правилник се уреждат организацията и дейността на домовете за деца, лишени от родителска грижа. Домовете за деца, лишени от родителска грижа, са спeциализирани институции, които предоставят социални услуги по отглеждане и възпитание на деца.

Дата Изтегляния  
08.09.2010 18

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook