Папки

Критерии и ред за оценяване на съответствието на въведените системи на делегирани бюджети и на допълнително изискване, на което да отговарят системите на делегираните бюджети

Постановление на МС № 89 от 07.05.2008 г. за приемане на критерии и ред за оценяване на съответствието на въведените системи на делегирани бюджети и на допълнително изискване, на което да отговарят системите на делегираните бюджети

Дата Изтегляния  
29.08.2010 48

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook