Папки

РАЗЯСНЕНИЯ И УКАЗАНИЯ относно прилагането на системата на делегираните бюджети през 2010 г.

Това са разяснения и указания на министъра на образованието, младежта и науката, съвместно с министъра на финансите относно прилагането на системата на делегираните бюджети, съдържащи формули за разпределение на средства, получени от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по еднинни разходни стандарти

Дата Изтегляния  
29.08.2010 108

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook