Папки

Глава 11: Инсталиране и управление на хардуерни устройства и драйвери и отстраняване на неизправности.

Същност на автоматичното и ръчното инстали-ране на хардуер; Работа с автоматизираната система за помощ; Конфигуриране на хардуерни устройства и отс-траняване на неизправности. Инсталиране на хардуер и работа с Device Manager; Конфигуриране и наблюдение на подписването на драйвери и отстраняване на неизправности.

Дата Изтегляния  
25.08.2010 115

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook