Папки

Глава 05: Конфигуриране на системни и потребител¬ски политики.

В тази глава ще бъдат разгледани управлението на настройките на гру-повите политики. Разглеждат се най-често използваните политики, ко-ито се използват съответно при настройка на локални политики и на политики за директории.

Дата Изтегляния  
25.08.2010 146

Коментари 1

Влез за да коментираш
30.01.2013 stdask

Линка за изтегляне не работи

Коментари във Facebook