Папки

ПРАВИЛА за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в интернeт

Тези правила уреждат основните принципи на училищната политика, правомощията на училищното ръководство, педагогическия персонал и системния администратор, както и правата и задълженията на учениците и правата на родителите, свързани с работата на учениците в училищната мрежа и в интернет, наричани по-нататък за краткост “мрежата”.

Дата Изтегляния  
25.08.2010 235

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook